Po roku si ľudia na malé vodné elektrárne zvyknú, tvrdí ich hovorca

7.3.2019 Ani my nechceme byť prekážkou pre rybárstvo, splavy a ekológiu, hovorí PETER HEGEDUŠ zo zväzu malých vodných elektrární. Na Slovensku sa ich podľa neho v najbližších desiatich rokoch postaví maximálne päťdesiat.

Peter Hegeduš je hovorcom Zväzu výrobcov elektrickej energie v malých vodných elektrárňach.

Vodná energia sa podieľa na výrobe elektriny asi 16 percentami. Koľko z toho tvoria malé vodné elektrárne (MVE)?

Na výrobe elektriny sa podieľajú maximálne piatimi percentami. Na Slovensku je asi 200 MVE. Majú kapacitu od pár kilowattov do päť megawattov, čo je hranica pre MVE podľa zákona. Čo sa týka veľkých vodných elektrární, rozdeľujú sa na tri hlavné skupiny: vážska kaskáda, ktorá funguje od 50. rokov; Gabčíkovo, ktoré je samostatnou kapitolou; a Oravská priehrada a Liptovská Mara. V osobitnom režime funguje prečerpávacia elektráreň Čierny Váh. Elektrinu vyrábajú aj menšie vodné nádrže, ktoré nie sú nevyhnutne považované za elektrárne.

Koľko MVE sa postavilo v minulom roku?

Viem o jednej: Podtureň na Váhu s výkonom  850 kW.

Až do minulého týždňa platil stop-stav pre zapájanie obnoviteľných zdrojov s kapacitou viac ako 10 kW. Vzťahoval sa aj na vás?

Áno. Keby ste dnes prišli do distribučnej spoločnosti so žiadosťou o pripojenie, odmietne vás. Nepripojí vás napriek tomu, že podľa energetikov nemajú MVE také výkyvy vo výkone ako fotovoltika. Všetky MVE, ktoré sa zapojili v posledných piatich rokoch, počas ktorých trval stop-stav, boli schválené dávno pred ním. Platí to aj pre elektráreň z minulého roka. Keďže informáciu o pripojení nedostanete, nemôžete začať ani projekt.

Oficiálnym dôvodom stop-stavu bola technická nepripravenosť sietí, distribučky to však nikdy nevedeli transparentne vysvetliť. Preto sa hovorí o finančnom bremene vyplývajúcom z doplatkov. Vy však nedostávate rovnaké dotácie ako ostatné obnoviteľné zdroje.

Do roku 2018 boli novopripojené MVE v režime výkupnej tarify. Tá sa pohybuje od 90 do 110 eur za 1 MWh. Tarifa sa zásadne nemenila od roku 2009, kedy nadobudol účinnosť zákon o obnoviteľných zdrojoch. Cena elektriny na straty je asi 40 eur, takže doplatok je momentálne len asi 50 eur. Pri fotovoltike to bolo aj 300 eur. Dôvod, prečo sa nepripájajú MVE, nie je finančný. Stop-stav platí pre všetkých. MVE sú vedľajšími obeťami stop-stavu. Neporovnateľná je aj doba prípravy MVE. Našej firme trvala osem rokov. Pri iných obnoviteľných zdrojoch je to rok alebo niekoľko mesiacov. Treba absolvovať kompletný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), čo je komplikované. Treba urobiť strašne veľa štúdií – od vplyvov na stromy až po malé vodné živočíchy.

Lenže dopad MVE je reálne oveľa väčší ako v prípade solárnej elektrárne.

To nespochybňujem. Ale príprava projektu trvá osem, deväť rokov, a preto sa komplexne hodnotí vplyv na všetky zložky životného prostredia. Projekt pritom počíta s dnešnou tarifou, a preto je projektové riziko oveľa väčšie.

Vlani bola schválená novela zákona o obnoviteľných zdrojoch. Uľahčuje vám život?

V zásade nám ho sťažuje. Nevieme, aká bude vykonateľnosť zákona. Síce zavádza aukcie či povinného výkupcu elektriny, lenže nemáme vykonávacie vyhlášky. Môže to dopadnúť veľmi dobre aj veľmi zle.

Veríte, že štát vypíše aukcie aj na vodné zdroje?

Aukcie sa majú vzťahovať na všetky zdroje nad 250 kW. Podľa informácií, ktoré máme, sa aukcia vypíše na určitý uzlový bod v objeme výkonu alebo výroby. Vodná elektráreň je však v tomto systéme veľmi znevýhodnený tým, že sa nemôže posúvať – v porovnaní s fotovoltikou. Ak štát objem rozdelí medzi jednotlivé typy obnoviteľných energií, potom to bude dobre nastavené.

Celý článok si prečítajte na euractiv.sk

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *