01.01.2019 www.progroupe.net

  • Ťažba sedimentu
  • Spracovanie sedimentu
  • Hydrografické meranie
  • Špeciálna údržba vodných plôch
  • Prieskum dnových sedimentov
  • Prenájom strojov a zariadení