Jún 2003 – vznik Zväzu výrobcov elektrickej energie v malých vodných eletrárňach.

Cieľom zväzu je zjednotiť malé vodné elektrárne a spoločne obhajovať ich záujmy. Podporujeme svojich členov, podieľame sa na príprave legislatívy a snažíme sa ovplyvniť jej výslednú podobu. Máme spoločné právne zastúpenie pri riešení legislatívnych otázok týkajúcich sa výrobcov na pôde Ministerstva hospodárstva a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Zároveň zvyšujeme ekologické povedomie svojich členov.

Štruktúra zväzu:

Predseda: Július Porubän

Podpredseda: Anton Chladný, Anton Kornaj

Dozorná rada:     Ondrej Holík ml. (stredné Slovensko)

Ivan Reider ml. (západné Slovensko)

Ladislav Myttník (východné Slovensko)

Predstavenstvo:               •  stredné Slovensko: Michal Haluška, Anton Chladný, Július Porubän

                     •  východné Slovensko: Ladislav Myttník st., Anton Kornaj

                     •  západné Slovensko: Arpád Reider, Andrej Števanka

Členovia zväzu:

Vo Zväze MVE je v súčasnosti združených 56 malých vodných elektrární.

Prečo sa stať členom Zväzu?

Zabezpečujeme pre svojich členov základný informačno-technický servis. Získavajú informácie o novej legislatíve, nariadeniach, či cenotvorbe. Pripomienkujeme zákony a vyhlášky týkajúce sa výrobcov v MVE, rokujeme s Ministerstvom hospodárstva o koncepčných zmenách a spolupracujeme s ÚRSO a inými dotknutými inštitúciami. Obhajujeme záujmy našich členov  a zároveň riešime situácie vznikajúce v súvislosti s prevádzkou ich výrobných zdrojov.

Prihláška do Zväzu

Stanovy zasielame na vyžiadanie emailom. Vyplnenú prihlášku nám môžete zaslať elektronicky alebo poštou.