Jadro a OZE – všetko čo slovenská energetika potrebuje?

Slovensko má technický potenciál zásobiť všetkých spotrebiteľov len z OZE. Má to však zmysel riešiť okamžite?

Autor: Pavel Šimon

Pred hľadaním odpovede z nadpisu článku si musíme ujasniť, v akom sme stave. To znamená, aký má Slovensko v súčasnosti technický potenciál produkcie elektriny a koľko sa jednotlivé technológie výroby na spotrebe elektriny podieľajú.

Súčasná skladba výroby elektriny

Prvý bod je zistenie aktuálneho inštalovaného výkonu všetkých elektrární. Na tento účel veľmi dobre poslúžia údaje od prevádzkovateľa prenosovej sústavy – SEPS a.s. Tu využijem ročenku ich Slovenského elektroenergetického dispečingu (SED) v Žiline.

Inštalovaný výkon

Na Slovensku máme pomerne širokú zastúpenosť technológií na výrobu elektriny.

ROZDELENIE PODĽA PALÍV VÝKON [MW] PODIEL [%]
1 Jadro 1 940 24,72
2 Voda 2 537 32,33
3 Zemný plyn 1 121 14,28 Fosílne palivá
4 Hnedé uhlie 458 5,84
5 Mix palív 422 5,38
6 Ropa 255 3,25
7 Čierne uhlie 220 2,80
FP celkom 2 476 31,55
8 Slnko 530 6,75 Obnoviteľné zdroje
9 Biomasa 224 2,85
10 Bioplyn 105 1,34
11 Vietor 3 0,04
12 Iné OZE 14 0,18
OZE celkom 876 11,16
13 Ostatné 19 0,24
  Spolu 7 848 100,00  

Tabuľka č. 1: Inštalovaný výkon elektrární Slovenska v roku 2016
Zdroj: Ročenka SED 2016

Ako vidno, tak najväčší podiel výkonu majú vodné elektrárne – malé (MVE) do 10 MW aj veľké (VVE) nad 10 MW inštalovaného výkonu. Ich celkový výkon je 2 537 MW, a to predstavuje podiel 32,33 %. Druhý najvyšší výkon majú naše jadrové elektrárne – 1 940 MW, čo je až 24,72 %. Zvyšok predstavujú najmä elektrárne s primárnou energiou vo fosílnych palivách – 31,55 % (2 476 MW). OZE majú pomerne malý podiel – 876 MW, čo je 11,16 %.

Celý článok si prečítajte na webe energiaweb.sk

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *