Stretnutie s ÚRSO

7. novembra 2017 sa predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek stretol s členmi Sekcie energetiky SOPK, kam patrí aj Zväz výrobcov energie z MVE (Zväz MVE).

Ľubomír Jahnátek informoval o úlohách, na ktoré sa zameral po nástupe do funkcie. Podľa neho bolo potrebné zmeniť, resp. optimalizovať organizačnú štruktúru. Aby „viac ľudí videlo do cenotvorby a tá tak bola oveľa transparentnejšia a lepšie kontrolovateľná“. Ako dôležité sa ukázala nevyhnutnosť zintenzívniť komunikáciu úradu smerom navonok, k Európskej únii, pretože tá sa v predchádzajúcom období zanedbávala.

V diskusii sa najviac diskutovalo o TPS a prítomných zástupcov energetických firiem zaujímala aj perspektíva zníženia administratívnej záťaže podnikateľov v komunikácii s úradom.

Cieľom ÚRSO je aspoň zastabilizovať TPS, aby nerástla. A rásť nebude dovtedy, dokedy nebudú rásť nové zdroje.

Ľubomír Jahnátek súhlasil, že by bolo treba znížiť administratívnu záťaž, problémom sú však podľa neho peniaze. Preto hľadajú vhodný nový model financovania, napr. podľa vzoru susedného Česka či Rakúska – aby neboli závislí od štátneho rozpočtu. Ak by všetky regulované subjekty platili určitý poplatok úradu, vedela by si táto inštitúcia naplánovať investície do budúcnosti. Napríklad aj na elektronickú komunikáciu s podnikateľmi, čo by obe strany odbremenilo od veľkého papierovania.

Hovorilo sa tiež o solárnej energii, o potrebe stabilného legislatívneho prostredia i o vzťahu k Európskej únii a jej energetickej politike.

Zástupcovia energetických firiem z celého Slovenska, členovia Sekcie energetiky SOPK, ocenili príležitosť zúčastniť sa na tomto stretnutí, ako i samotnú skutočnosť, že ÚRSO po dlhom období mlčania začal s nimi opäť komunikovať.

Zdroj: SOPK

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *