Boli sme sa pozrieť na nádrž Málinec

Vodárenská nádrž Málinec

 23.3.2018 mala verejnosť výnimočnú šancu pozrieť si zvnútra vodné stavby, ku ktorým bežne nemá prístup. Slovenský vodohospodársky podnik otvoril dvere na vodných nádržiach – Nosice, Turček, Starina, Bukovec, Málinec, či Môťová. Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa vody. Neodolali sme ani my a na jednu z nich sme sa išli pozrieť.  Členovia Zväzu MVE si za svoj cieľ vybrali na vodárenskú nádrž Málinec, neďaleko Rimavskej Soboty.

Na miesto sme prišli hneď ráno, kde nás už čakal vedúci vodného diela – Miroslav Hujík. Kto iný by mal o Málinci lepší prehľad ako on? Dozvedeli sme množstvo informácií o vodnom diele a troch malých vodných elektrárňach (MVE), ktoré sú jeho súčasťou.

Po odbornom výklade pri velíne MVE – hlavnej administratívnej budove sme pokračovali k spodnej časti hrádze. Okrem technických informácií o stavbe a technológii sme mohli nazrieť aj do injekčných chodieb v telese hrádze. Po zostupe sto schodov sme sa presunuli na najnižší bod hrádze, kde bolo možné vidieť priesakové kanály, meracie sondy a zariadenia, údržbu a starostlivosť o železobetónové konštrukcie. Prehliadka pokračovala predstavením MVE Málinec II, kde sme sa ocitli na dne vtokového objektu hrádze. Po absolvovaní ľahkého športového výkonu 250 schodov sme vystúpili do vtokovej veže, v ktorej sa nachádza bezpečnostný prepad. Na konci sme si ešte prezreli malé vodné elektrárne Málinec I. a Málinec III., ktoré sa nachádzajú pri päte hrádze, na pravom brehu výpustného kanála.

Celá exkurzia trvala 4 hodiny a členovia Zväzu MVE mali naozaj čo pozerať. Keďže oni sami prevádzkujú malé vodné elektrárne, zaujímali sa aj o strojovú a technologickú časť vodárenskej stavby.

Touto cestou ďakujeme pracovníkom VN Málinec za ich odborný výklad a sprevádzanie všetkými časťami vodného diela. Je to nádherná stavba, na ktorej je vidieť um, šikovnosť a pracovitosť slovenských rúk. Táto stavba je prepracované vodné dielo, o ktoré sa starajú pracovníci Správy povodia horného Ipľa Lučenec, SVP, OZ Banská Bystrica.

Tešíme sa na budúci rok, možno na inom vodnom diele. 

 

Technické údaje:

Foto: Váhostav

Nádrž:

Plocha povodia nádrže: 82,3 km2

Plocha nádrže: 1,38 km2

Objem vody v nádrži: 26,7 mil. m3

Množstvo odoberanej vody: 500 l/sec

Min. prevádzková hladina  315,00 m n. m.

 

 

Foto: Váhostav

Hrádza:

sypaná z kameňa so stredovým hlinitým tesnením

Dĺžka koruny: 684,50 m

Výška hrádze: 48,5 m

Šírka koruny hrádze  7 m

Objem násypu hrádze: 2,2 mil. m3

Kóta koruny hrádze  348, 50 m n. m.

 

Ostatné hlavné objekty diela:

Združený funkčný objekt (odbery, dnové výpuste, nehradený prepad povodňovej vody)

Odpadová a komunikačná štôlňa z MVE

Injekčná chodba

Injekčná clona

Preložky komunikácií

Zariadenia prevádzkovateľa nádrže

 


MVE Málinec II

Maximálny hrubý spád:  45 m

Turbína:  1 x Francisova

Priemer kolesa:  345 mm

Prietok:  600 l/s

Max. výkon:  192 kW

Otáčky:  1500 min-1


MVE Málinec I

Maximálny hrubý spád:  45 m

Turbína:  1 x Peltonova

Priemer kolesa:  500 mm

Prietok:  120 l/s

Max. výkon:  47 kW

Otáčky:  508 min-1


MVE Málinec III

Maximálny hrubý spád:  31,5 m

Turbína:  1 x Francisova

Priemer kolesa:  260 mm

Prietok:  350 l/s

Max. výkon:  95 kW

Otáčky:  1500 min-1

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *