Klimatický seminár – máj 2018

V rámci projektu ERASMUS sa v dňoch 2. – 4. 5. 2018 sa v Košiciach uskutočnil medzinárodný seminár zameraný na klímu, otázky súvisiace s vodným manažmentom krajiny a alternatívne zadržiavanie vody v prírode. Konferenčným jazykom bola angličtina.

Dňa 2.5. 2018 na seminári prezentovali svoje príspevky účastníci z Francúzska, Slovenska, a Veľkej Británie. Po úvodnom príhovore slovenského usporiadateľa predniesli základné príspevky všetci partneri projektu s špecifickými okolnosťami každej krajiny.

V hlavnom dopoludňajšom príspevku predstavil M:. Kravčík základné princípy Novej vodnej paradigmy. Spočíva v novom rozdelení vody v prostredí. Súčasná, zmenená (človekom zmenená) štruktúra krajiny odvodňuje krajinu natoľko ,  že sa zrýchľuje odtok a zmenšuje sa množstvo vody v krajine. To má za následok zvyšovanie rozdielov teplôt a následné zmeny v klimatických procesoch. Podrobnejšie na www.vodnaparadigma.sk

V poobedňajšom príspevku sa M. Gažovič zameral na tému Extrémne zrážky. Problematika extrémnych zrážok vzniká za špecifických podmienok v atmosfére aj v krajine. V princípe rozdelil Gažovič v príspevku obeh na dobrý obeh vody a zlý obeh vody v krajine. Jednou zo základných myšlienok príspevku bolo, že termoregulácia krajiny bez vody nie je možná. Zrážky, tak ako extrémne sucho ničia krajinu inak, ale v skutočnosti podobným nevratným spôsobom. V príspevku prednášajúci ukázal cesty, ako je možné vhodným spôsobom hospodárenia v krajine extrémy zmenšovať. Poukázal aj na okolnosti , ktoré majú vplyv na to , že sa extrémy zvyšujú. V tejto súvislosti má rozhodujúci vplyv veľký a malý obeh v krajine.

Malý obeh vody v krajine podporuje možnosti lokálnych výparov a lokálnych zrážok. Za týchto podmienok sa riziko sucha  aj extrémov zrážok výrazne znižuje. Veľký obeh vody v krajine nemá možnosti lokálnych výparov a zrážok. Je závislý na vzdialenom presune vlhkosti . Tento presun je spojený s výraznými zmenami prúdenia v atmosfére a je väčším rizikom vzniku extrémnych zrážok.

V ďalšej prednáške V.Zaujec  – Zrážky pre klimatickú iniciatívu, sa prednášajúci zameral na predpokladané vývojové scenáre a súvisiace zmeny prostredia pre život. Zmeny sú globálne aj keď s výraznejším dopadom zmien na severnú hemisféru. Rozdiel dopadu súvisí s rozdielnym podielom zemského povrchu  a vody medzi hemisférami. Poukázal na zvyšovanie veľkých vodných cyklov na úkor malých vodných cyklov. Súvislosti sú v jednotlivých krajinách špecifické, ale problém zmeny klímy je celosvetový a nebude ľahké zastaviť negatívne trendy. Zdôraznil že, pre riešenie problémov je potrebné prijímať preventívne opatrenia a nie riešiť následky – dôsledky zlého prístupu k súčasnému nepriaznivému trendu v klíme. Ako príklad uviedol BLUE ALTERNATIVE SOLUTION.

Po ukončení príspevkov sa rozvinula diskusia ktorá trvala viac ako 2 hodiny,.

Diskutovalo sa na témy:

  • industrializácia – haevy rain
  • stupidity of our live
  • prečo je veľa suchej zeme
  • ako zabrániť dynamickým zmenám v prostredí
  • ako zadržiavať vodu v prostredí
  • ako informatizovať spoločnosť o spôsobe hospodárenia v krajine
  • viac informácii – lepšie rozhodnutia
  • voda a klíma
  • klimatické scenáre

Dňa 3.5. 2018 sa uskutočnila prehliadka zrealizovaných stavieb v obci Dúbrava a Granč Petrovce. V obci Dúbrava boli vykonané retenčné opatrenia na jestvujúcich občasných potokoch a terénnych stržiach tak, aby došlo k ich sanácií a retardácií lokálnych odtokov vody v záhlaví povodia. Výsledkom týchto opatrení je zmena charakteru krajiny na súčasný priaznivý stav.

V obci Granč Petrovce bola prezentovaná situácia využitia lokálnych podmienok usporiadania terénu priľahlého k občasným vodným tokom tak, aby sa vytvorila trvalo zavodnená krajiny a okolie. Tento spôsob úpravy krajiny vytvoril podmienky pre retenciu prívalových zrážok postupným naplňovaním kaskádových zdrží. Každá zdrž má zabezpečený stály prietok aj riešenie priepadu pri povodňových prietokoch.

V teréne boli prezentované aj súvisiace využitia pre obyvateľstvo vyplývajúce z pozitívnych výsledkov zmeny odtoku z krajiny. (využitie pôdy, možnosti hospodárenia v krajine, nový rozvoj obce a iné). Viac o seminári si prečítajte v článku.

Autor: Peter Breza – Zväz MVE

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *