Podpora obnoviteľných zdrojov: Uplatnime princíp hodnota za peniaze

18.5.2018 – Slovensko dnes patrí k prvej tretine krajín Európskej únie s najnižšími emisiami skleníkových plynov. Prioritou by malo byť skôr zlepšenie zlej kvality ovzdušia, kde sme naopak spolu s Bulharskom a Poľskom na chvoste, píše JÁN KLEPÁČ.

Ján Klepáč je výkonným riaditeľom Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ).

V prvom rade treba zdôrazniť, že zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie by logicky malo byť v každom členskom štáte i v celej Európskej únii vnímané ako doplnkový cieľ, ktorý je len jedným z možných nástrojov na plnenie najdôležitejšieho cieľa: znižovanie emisií skleníkových plynov a teda ochrana našej planéty pred výraznejšou klimatickou zmenou.

Z pohľadu množstva vyprodukovaných emisií na obyvateľa je Slovensko v rámci európskej dvadsaťosmičky dvanáste s hodnotou 7,6 t CO2 eq. na obyvateľa. Eeurópsky priemer je 8,7 t CO2 eq. na obyvateľa. Z pohľadu adekvátnosti energetického mixu je však kľúčový parameter emisná intenzita výroby energie, teda množstvo vyprodukovaných emisií CO2 na jednotku výroby elektrickej energie a tepla.

Podľa Európskej environmentálnej agentúry dosahuje Slovensko v tomto kľúčovom parametri s hodnotou 353 g CO2/kWh pre rok 2014 deviate miesto v rámci EÚ. Z globálneho pohľadu emisií skleníkových plynov a v kontexte energetického mixu patrí teda  Slovensko k prvej tretine krajín EU s najnižšími emisiami skleníkových plynov.  Dodatočné či budúce ciele pre znižovanie emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike a najmä zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je, ako sme už spomínali, v podstate len jedným z nástrojov na znižovanie emisií skleníkových plynov, by preto mali byť stanovené s ohľadom na túto skutočnosť. Prioritou by preto podľa názoru SPNZ malo byť skôr zlepšenie zlej kvality ovzdušia, kde je Slovensko spolu s Bulharskom a Poľskom na chvoste EÚ (z pohľadu znečistenia tuhými znečisťujúcimi látkami v ovzduší).

Najväčším problémom je uhlie

Napriek tomu stále existuje priestor na efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov a implementáciu obnoviteľných zdrojov v slovenskej energetike, a to najmä v rozsahu náhrady uhlia vo výrobe elektrickej energie a tepla biomasou a/alebo zemným plynom.

Emisie z uhoľných zdrojov v Slovenskej republike sa pohybujú v rozpätí od 1,54 mil. – 2,0 mil. t CO2/rok. Pri náhrade týchto zdrojov biomasou by došlo k 100-percentnému poklesu emisií. V prípade náhrady zemným plynom by emisie poklesli o 50 percent a to všetko bez významnej dodatočnej finančnej podpory. Úspešnosť tejto stratégie potvrdzujú príklady z praxe (pozri Martinská teplárenskáZvolenská teplárenskáTEKO).

Odstavenie uhoľných zdrojov alebo zmena palivovej základne môže okrem zníženia emisií skleníkových plynov zlepšiť kvalitu ovzdušia. Celý článok si prečítajte na webe euractiv.sk

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *