Názor. Dlhoočakávaná reforma podpory OZE

30.5.2018 – V medzirezortnom pripomienkovom konaní máme dlhoočakávaný zákon roka v oblasti energetiky, slovenské Ministerstvo hospodárstva už vie, ako by chcelo zreformovať systém podpory obnoviteľných zdrojov (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚKVET) a novela zákona o podpore OZE/VÚKVET uzrela svetlo sveta.

Síce je priskoro konštatovať jej finálnu podobu vrátane podzákonných predpisov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a Ministerstva hospodárstva SR (MHSR), avšak v tomto článku ponúknem aspoň predbežné parametre tohto dlho-očakávaného zákona.

Nová schéma podpory OZE/VÚKVET má podporovať trhovo orientovaný prístup v tomto odvetví v súlade s usmernením EÚ o štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a energetiky. Treba poznamenať, že predmetná novela nerieši len zmenu systému podpory, ale zavádza o.i. aj inštitút lokálneho zdroja, kompenzáciu TPS pre veľkých priemyselných odberateľov nad 1 GWh ročnej spotreby, neoprávnenú dodávku do sústavy, legalizuje platenie G-komponentu a iné.

MHSR odôvodňuje zmenu systému podpory OZE/VÚKVET predovšetkým z dôvodu pokročilej fázy vývoja OZE/VÚKVET technológií a rovnako množstvom elektriny na straty, ktoré prevyšuje reálne straty v regionálnych distribučných sústavách.

Nová schéma podpory má prispieť predovšetkým k plneniu klimatických cieľov vytýčených zo strany EÚ (27% až 35% podiel OZE na hrubej spotrebe elektriny do 2030) a opätovne po niekoľkoročnej odmlke rozprúdiť OZE/VÚKVET odvetvie v Slovenskej republike. Celý článok si prečítajte na webe energie-portal.sk

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *