Ryby žijúce v toku z čistiarne odpadových vôd majú zmenené správanie

26.7.2018 – Trochu starší, ale určite veľmi zaujímavý článok o správaní rýb. V roku 2017 vyšiel na voda-portal.sk

Ryby žijúce v toku z čistiarne odpadových vôd majú zmenené správanie

Ryby vystavené zvýšenej hladine antidepresívnych liekov sú ľahšie zraniteľné predátorom. Štúdia okrem toho poukazuje aj na pretrvávajúci problém s liekmi na predpis a výrobkami na osobnú hygienu, ktorých stopy často zostanú vo vode.

Chemikálie vo vode z čistiarne odpadových vôd

Výskum sa uskutočnil v západnej časti Ontárijského jazera, konkrétne v kontrolnej lokalite v Jordan Harbour a v rozvodí oblasti mokradí Cootes Paradise, neďaleko ktorej sa nachádza čistiareň odpadových vôd. Na tri týždne tam do vôd umiestnili klietky s druhom ryby karas.

„Ryby, ktoré žijú po prúde vodného toku z čistiarní odpadových vôd absorbujú chemikálie. Preto sú pre nás vhodné na výskum,“ hovorí jeden z autorov štúdie, Sigal Balshine.

Výskum odhalil, že ryby žijúce vo vode z čistiarne odpadových vôd vykazujú zmeny vo svojom normálnom správaní.

Zvýšená hladina serotonínu

Analýza ukázala, že v krvnej plazme rýb, sa nachádzalo niekoľko typov antidepresív, ktoré sú bežne predajné na predpis, konkrétne také, ktoré inhibujú vychytávanie alebo spätné vychytávanie serotonínu. Ryby s týmito výsledkami boli tie z oblasti Cootes Paradise, kam ústi tok z čistiarne odpadových vôd Dundas.

Výskumníci tvrdia, že spomínané lieky zvýšili u rýb hladinu serotonínu, čo ovplyvnilo ich správanie vo vode. Ryby umiestnené najbližšie k čistiarni boli odvážnejšie, menej napäté, ochotnejšie skúmať prostredie a celkovo aktívnejšie ako ryby v Jordan Harbour.

V dôsledku toho, že plávanie rýb sa zmenilo, sa tie z Cootes Paradise stali ľahšou obeťou pre predátora. Po simulovanom útoku predátora sa začali znova pohybovať rýchlejšie.

Antidepresíva spôsobujú zmeny správania

„Na základe výsledkov nášho výskumu sa dá usudzovať, že v organizmoch rýb žijúcich po prúde od čistiarní odpadových vôd sa hromadia chemikálie z farmaceutických výrobkov a výrobkov na osobnú hygienu, a to do takej miery, že menia koncentráciu neurotransmiterov (čiže látok zodpovedných za prenos synaptických nervových signálov medzi dvoma neurónmi – pozn. red.),“ uvádza Jim Sherry, vedecký pracovník spoločnosti Environment Canada a hlavný autor štúdie.

Vedci tiež upozorňujú na ďalšie molekulárne zmeny v organizmoch týchto rýb, ktoré lieky spôsobili – napríklad poškodenie pečene a ohrozenie látkovej premeny tukov.

Pochopenie vplyvu čistenia vody na funkciu ekosystémov je podľa výskumníkov prvým krokom k zabezpečeniu dostatočnej zásoby vody, zachovaniu biodiverzity a ochrane ekosystémov.

Výskum uskutočnila vládna organizácia Environment and Climate Change Canadav spolupráci s McMaster University.

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *