Denník N – žiadosť o opravu

Žiadosť o opravu

Dobrý deň,

V Denníku N, článok:  Tisíce rýb uväznili v Hrone, stavby a malé vodné elektrárne ich zabíjajú v riekach po celom Slovensku, bol  uvedený zavádzajúci titulok.  Článok je o štátom vlastnenej hati, ktorá nie je malou vodnou elektrárňou. Napriek tomu ste v titulku uviedli, že malé vodné elektrárne ryby uväznili a zabíjajú ich. Porušili ste tým etický kódex novinára SSN.

Navyše ste pri príprave článku neoslovili nikoho zo zástupcov Malých vodných elektrární, čím ste nedali priestor na vyjadrenie sa druhej strane. Nižšie Vám uvádzame argumenty na informácie, ktoré ste uverejnili a považujeme ich za jednostranné alebo nepravdivé:

1. Spájate hať na Hrone s malými vodnými elektrárňami. Poškodzujete malé vodné elektrárne v súvislosti s témou, s ktorou nemajú vôbec nič spoločné. Hať na Hrone o ktorej píšete, nemá energetické využitie. Hrádza patrí SVP, š.p. – nie je to teda malá vodná elektráreň. (MVE)

2. Rybovody – Každá nová MVE postavená od roku 1999 musí mať rybovod. Staršie projekty MVE, najmä tie, ktoré sa stavali za socializmu ich nemajú. Ministerstvo ŽP spolu so ŠVP urobilo prieskum všetkých nepriechodných bariér na tokoch v SR (hate a iné vodné stavby, napr. vzdutia pre odber úžitkovej vody pre priemysel, hydromeriolácie atď. a v minimálnej miere aj MVE). Postupne budú tieto prekážky spriechodňovať.

Na Hrone je najväčšia nepriechodná prekážka vodné dielo Kozmalovce, ktoré slúži ako zásobareň vody pre Jadrovú elektráreň Mochovce. V článku klamlivo píšete, že prvou MVE na Hrone je MVE Želiezovce a ďalšiou Kozmálovce, ktoré nemajú rybovod. MVE Želiezovce ale má rybovod, je schválený a odsúhlasený rybármi. Je monitorovaný miestnymi rybármi v spolupráci s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Je plne funkčný. Počas monitoringu v čase migrácie cez rybovod prešli aj také ryby, o ktorých rybári ani netušili, že ich majú.

3. Rybovod sa nemôže pokaziť. Je súčasť stavby vodného diela . Na vodnom diele sa musí vykonávať TBD – technicko bezpečnostný dohľad. TBD tvorí komisia zastúpená prevádzkovateľom, zástupcom SVP, Okresným úradom odbor starostlivosti o životné prostredie, zástupcom obcí v ktorých katastri sa dielo nachádza. Prípadné nedostatky a závady sa touto komisiou zaznamenajú a určí sa lehota na ich odstránenie. Ak je raz rybovod vybudovaný a udržiavaný (rozumej nazanesený resp. prerušený vonkajším zásahom) môže sa znefunkčniť iba tak, že do neho netečie dostatok vody. Rybovody sú pravidelné čistené od naplavenín, či rias.

4.Keď turbíny rozsekajú tisíce rýb“ – vo svojom článku uvádzate nepravdu: „ Prvá malá vodná elektráreň od Dunaja je v Želiezovciach. V minulom roku turbíny posekali tisíce rýb, ktoré nenašli pravdepodobne rybovod.“ Ide o jednoznačné klamstvo.  

Pod MVE Želiezovce bol zaznamenaný úhyn rýb, ale neboli to tisícky, ale zdokumentovaných je cca do 100 ks jedneho konkrétneho druhu (mrena). Príčina úhynu je neznáma. Mohlo sa to stať,že ryby boli vopred mŕtve alebo omráčené z iného dôvodu, nie však prevádzkou diela a k elektrárni sa dostali už ako uhynuté.

Ryby nemohli vplávať do turbíny zhora – tam sú na vtoku do turbín jemné mreže,  ktoré majú medzeru medzi sebou 2-4 cm, kadiaľ ryba typu mrena neprejde. Druhá teória bola, že vplávali do turbíny zospodu proti prúdu. Toto je takmer určite nemožné, pretože rýchlosť prúdenia vody, turbulencie, zmena tlaku vplyvom sacieho efektu turbíny a hluk ktorý tam je, by žiadnej rybe nedovolil tam vplávať, aj keby bola akokoľvek odvážna. Okrem toho nikde nikdy na svete sa niečo podobné nestalo. Aj úrady skonštatovali, že príčina nie je známa.

5. Dobre navrhnutý rybochod má slúžiť nielen na migráciu rýb, ale aj obojživelníkov a vodného hmyzu. Každá ryba, ktorá cíti potrebu tiahnuť si nájde cestu. Nie každá ryba sa potrebuje nutne presúvať tokom na iné miesta. Ryba tiahne zväčša pri potrebe rozmnožovať sa a to len v určitom mesiaci v roku. Robiť prieskum koľko rýb tiahne rybochodom je zavádzajúce lebo nevieme akú majú potrebu tie ryby v danej chvíli, keď sa prieskum vykonáva. V prvom rade 20% je vymyslené číslo, ktoré p. Pavlíková nevie podložiť.

 

Obrovským problémom pri migrácií rýb sú vodné vtáky, napr. kormorány alebo vydry, ktoré dokážu skonzumovať obrovské množstvo rýb.

 

Týmto Vás žiadame o poskytnutie priestoru na vyjadrenie alebo zverejnenie opravy v rovnakom rozsahu, ako bol pôvodný článok.

 

Budeme radi, ak sa na nás v budúcnosti obrátite a požiadate nás o vyjadrenie. Môžete tak kedykoľvek urobiť emailom na info@zvazmve.sk

 

Viac info nájdete aj u nás na webe www.zvazmve.sk

 

S pozdravom

 

Ing. Peter Breza

Osoba spôsobilá, zapísaná v zozname osôb spôsobilých posudzovať vplyv na Životné prostredie podľa zákona č. 127 –  EIA v oblasti hydrotechnických a hydrotechnických stavieb, ktorý je vedený na MŽP SR.

Podpredseda Zväzu Malých vodných elektrární

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *