Zopár vodných elektrární ešte na Slovensku môže pribudnúť, tvrdí prevádzkovateľ jednej z nich

4.9.2018 – Malé vodné elektrárne vodu spomalia, a tým vytvárajú novú možnosť rozvíjania sa biotopov nad hydrouzlom. Môžu sa tam vytvoriť mokrade a oživujú sa mŕtve ramená, tvrdí Peter Hegeduš, ktorý zodpovedá za elektráreň v Želiezovciach.

Zástancovia malých vodných elektrární tvrdia, že sú „zelené“ a väčšina z nich bezproblémová pre riečne ekosystémy. Odporcovia tvrdia opak a upozorňujú, že zastavujú prirodzený život v rieke. Problém je, že pri malých vodných elektrárňach nevieme s istotou povedať, či energia z nich je zelená, alebo nie je. Ekosystémové služby nevieme totiž vyčísliť a nikto to ani neurobil.

Koľko je na Slovensku malých vodných elektrární (MVE)?

Približne dvesto prevádzkovaných.

Koľko ich pribudlo za ostatných dvadsaťpäť rokov?

Relatívne málo. Možno desatina z celkového počtu. Najväčší nárast bol v 80. rokoch. Za posledných päť rokov ich vzniklo možno päť, šesť. Najstaršia je v Poprade, ešte z čias Márie Terézie.

Prečo sa ich stavia teraz menej?

Má to dva dôvody. Prvý – potenciál, kde umiestniť elektráreň, aby spĺňala environmentálne kritériá, je už takmer naplenený, ale ešte stále je. Druhý dôvod je, že od roku 2009 je nová legislatíva obnoviteľných zdrojov energie.

Sú nejako definované, napríklad, čo je a čo už nie je malá vodná elektráreň?

My považujeme za malú vodnú elektráreň od inštalovaného výkonu nula až po desať megawatov, ale akékoľvek prehradenie toku vzbudzuje v ľuďoch asociáciu, že je to elektráreň. Nemusí to tak byť. Prehradenia môžu slúžiť na vodohospodárske účely, protipovodňovú ochranu, zavlažovanie a na rôzne priemyselné účely.

Peter Hegeduš (39)

Je členom Zväzu malých vodných elektrární. Trinásť rokov podniká v oblasti obnoviteľných zdrojov. Firma má v portfóliu malé vodné elektrárne – Želiezovce a Hodonín, fotovoltaickú a bioplynovú elektráreň aj veterné elektrárne. Hegeduš odhaduje, že spolu vyprodukujú okolo 30 tisíc megawathodín. Pochádza z Nitry, ale býva v Chorvátskom Grobe pri Bratislave.

Ako sa nejaký investor dostane k  výstavbe malej vodnej elektrárne?

Proces je z roka na rok ťažší. Na Slovensku existuje strategický dokument – Hydroenergetický potenciál Slovenska. Urobil ho Výskumný ústav vodného hospodárstva v 70. rokoch. Identifikoval na všetkých tokoch na Slovensku, kde by bolo technicky možné postaviť malú vodnú elektráreň. V dokumente bolo ďalších asi dvesto lokalít (okrem tých, čo už stoja).

Predpokladám, že dokument aktualizovali.

Posledná aktualizácia bola pred dvomi-tromi rokm[i. Ministerstvo životného prostredia z toho veľkého množstva vybralo len 48

Celý rozhovor si prečítajte v Denníku N.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *