Tlačová správa – MVE vyrobia vyše tretinu elektriny v porovnaní s elektrárňou Nováky

 7.9.2018 – Malé vodné elektrárne vyrobia vyše tretinu elektriny v porovnaní s elektrárňou Nováky

Podľa medializovaných informácií štát zvýšil finančnú podporu pre elektráreň Nováky, ktorá vyrába elektrinu cez spaľovanie hnedého uhlia. Od 1. Septembra 2018 dostávajú ročnú podporu 115 miliónov eur. Elektráreň ročne vypustí do ovzdušia 1 789 587 ton CO2-eq, čím sa stáva druhým najväčším znečisťovateľom ovzdušia skleníkovými plynmi na Slovensku. Skleníkové plyny, teda najmä emisie CO2 spôsobujú nežiaduce klimatické zmeny.

Peter Hegeduš – Zväz malých vodných elektrární: „Alternatívou k neekologickému spaľovaniu hnedého uhlia v elektrárni Nováky je výroba zelenej energie. V porovnaní s elektrárňou Nováky vyrobili malé vodné elektrárne v roku 2017 vyše tretinu elektrickej energie a zároveň vyprodukovali len približne 1% priamych emisií CO2-eq v porovnaní s hnedouhoľnou elektrárňou.“

Emisie skleníkových plynov podľa vybraného primárneho zdroja energie v roku 2017
Hnedé uhlie
Závod Elektrárne Nováky (ENO)    
Dodaná elektrina do siete 1          1 247 GWh
Verifikované emisie CO2-eq 2   1 789 587 t CO2-eq
Priame emisie          1 435 g CO2-  eq/kWh
Vodná energia
Všetky MVE na Slovensku    
Vyrobená elektrina              453 GWh
Vyprodukované emisie            1 361 t CO2-eq
Priame emisie                                             3 t CO2-eq
[1] SE – Výročná správa 2017, https://www.seas.sk/data/contentlink/se-2017-annual-report.pdf
[2] EC – Unionregistry, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/registry/docs/verified_emissions_2017_en.xlsx

 

Peter Hegeduš – Zväz malých vodných elektrární: „Ak by sme do výpočtov zahrnuli aj slnečné elektrárne, tak spolu s malými vodnými elektrárňami vyprodukovali v roku 2017 viac ako 1000 GWh zelenej elektriny. Pritom ušetrili 1,5 milióna t CO2-eq – ekvivalentného množstva skleníkových plynov, ktoré by bolo inak vypustené do atmosféry z hnedouhoľnej elektrárne Nováky.“

Slovensko stále zaostáva v podiele obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie. Podľa údajov Eurostatu za rok 2016 máme 12%  podiel zelenej energie na koncovej spotrebe energie. Ide o pokles oproti roku 2015, keď bol podiel 12,9 %. V únii bol podiel obnoviteľných zdrojov na koncovej spotrebe v roku 2016 až 17%. Záväzný cieľ pre Slovensko je 14% do roku 2020.

SR si stanovila aj národný cieľ pre elektroenergetiku, do roku 2020 pokrývať až 24%  spotreby elektriny práve z obnoviteľných zdrojov, ako sú napríklad aj malé vodné elektrárne. Pritom v roku 2017 to bolo len 17,31% (zdroj: ÚRSO). Treba podotknúť, že v roku 2009 bolo toto percento 17,49 % (zdroj: ÚRSO). O rastúcom trende podielu OZE na celkovej spotrebe elektriny sa nedá hovoriť a cieľ 24% v 2020 je na míle vzdialený.

 

Zväz malých vodných elektrární: Zjednocujeme 52 malých vodných elektrární a obhajujeme ich záujmy. Za malú vodnú elektráreň je považovaná elektráreň s inštalovaným výkonom do 10 MW. Podporujeme svojich členov, podieľame sa na príprave legislatívy. Cieľom Zväzu je zvyšovanie ekologického povedomia verejnosti a rovnako aj členov Zväzu.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *