MVE a ekológovia – rieka Belá

September 2018 – Pri dravej horskej rieka Belá sa stretli ekológovia s dvomi desiatky členov Zväzu malých vodných elektrární (Zväzu MVE).

Zvyčajne má každá zo strán rozdielny názor na využitie riek a ich ochranu, to však nič nemení na tom, že diskusia o budúcej podobe riek je nevyhnutná. Obe strany sa zhodli, že musíme zachovať divokú podobu riek v tých prípadoch, kde je to ešte možné. Taká je aj rieka Belá, ktorá patrí k posledným divočiacim sa riekam na Slovensku.

Členovia Zväzu MVE však na druhej strane upozorňujú, že rieky patria všetkým aj rybárom, aj energetikom, aj ekológom, či športovcom. Preto ich treba s mierou využívať tak, ako nám to príroda a história umožňuje. Dôležité je tiež využiť hydroenergetický potenciál riek tam, kde sú už toky zregulované, kde je potrebné chrániť obydlia pred záplavami. Ekológovia chcú do budúcnosti riešiť podobu riek, ktoré sa podľa ich názoru ešte dajú revitalizovať alebo zachrániť pred ľudskými zásahmi.

Cieľom Zväzu MVE je diskutovať a načúvať názorom všetkých, ktorých zaujíma život v riekach. Rieky sú to, čo aj nás živí a s čím sme v dennodennom kontakte. Dôležité je pre nás nielen vyrábať ekologickú a obnoviteľnú elektrickú energiu, ale aj zachovať život v riekach, spolupracovať s ochranármi, rybármi a vodohospodármi.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *