G-komponent dostal zelenú aj na západnom Slovensku

Rozsudok potvrdil jednotnú aplikáciu zákona o energetike a zvýšil právnu istotu výrobcov vo vzťahu k platbám G-komponentu. Článok vyšiel v prílohe pre energetiku ENERGO v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2019/09.

Okresný súd Bratislava I svojím rozsudkom sp. zn. 34Cb/186/2014 zo dňa 23. 7. 2019 (ďalej len „Rozsudok“) rozhodol v prospech výrobcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „výrobca“), ktorému priznal právo na vrátenie G-komponentu (platby za prístup do distribučnej sústavy).

Rozsudok je v podstate prelomovým rozhodnutím, keďže na rozdiel od predošlých rozhodnutí vydaných v neprospech výrobcov1 priznáva výrobcovi voči spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), právo na vrátenie uhradenej platby za prístup do distribučnej sústavy.

Aj keď Rozsudok nie je zatiaľ právoplatný, právny názor Okresného súdu Bratislava I korešponduje s právnymi závermi vyslovenými vo viacerých rozhodnutiach vydaných okresnými aj krajskými súdmi na strednom, ako aj východnom Slovensku2.

Celý článok si prečítajte na webe energie-portal.sk

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *