NKÚ: Slovensko cieľ pre obnoviteľné zdroje energie neplní, Česko áno

3.8.2020 – Slovensko podľa NKÚ zaostáva v plnení záväzkov, ktoré majú prispievať k zmierneniu klimatických zmien či k úsporám energií.

V napĺňaní záväzkov voči EÚ v oblasti klimaticko-energetickej politiky majú Slovensko aj Česko stále rezervy. Slovensku sa zatiaľ nedarí dosiahnuť 14-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej spotrebe energií a kľúčový cieľ v oblasti dopravy, zvýšiť podiel OZE na desať percent, neplní ani Česko.

Ukázala to spoločná kontrolná akcia českého a slovenského kontrolného úradu za obdobie rokov 2015 – 2018.

Česko cieľ plnia, Slovensko nie

Členské štáty Európskej únie sa zaviazali do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990 na jednej strane znížiť o pätinu emisie skleníkových plynov, na druhej strane o pätinu zvýšiť podiel OZE na celkovej spotrebe a rovnako zvýšiť energetickú účinnosť.

Na splnenie týchto cieľov si krajiny mohli zvoliť vlastné opatrenia – od rôznych foriem dotácií, daňových úľav, úprav sadzieb daní v závislosti od emisií či spotreby pohonných hmôt alebo napr. aj podporu výstavby fotovoltických elektrární.

Celý článok si prečítajte na energie-portal.sk

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *