Podpíšte hromadnú pripomienku združenia MVO Ľudia a voda

19. januára 2018 – Hromadná pripomienka združenia MVO Ľudia a voda k materiálu „H2ODNOTA JE VODA – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody“ Celé znenie petície nájdete a zároveň ju môžete podpísať: TU

Pripomienka zásadná Navrhnutý Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody pod názvom H2ODNOTA JE VODA (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-17) ďalej AP je súpisom zozbieraných návrhov jednotlivých rezortov bez logickej štruktúry a súvislostí. Takto navrhnutý AP je možné maximálne chápať ako podklady pre skutočný Akčný plán, ktorý reálne bude mať dopady na trvalú udržateľnosť ochrany vodných zdrojov na Slovensku. Takto predložený návrh AP je nekonkrétny a jeho dopady na riešenie sucha sa nedajú monitorovať, ani vyhodnocovať, aký vplyv bude mať AP na ochranu dostatku vodných zdrojov na Slovensku. Aby bol AP prospešný, je potrebné ho úplne prepracovať, alebo sa vrátiť k uzneseniu Vlády Slovenskej republiky pod číslom 744/2010 zo dňa 27. októbra 2010 (Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR).

Odvovodnenie

V Úvode Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody (AP) sa tvrdí, že sucho je prierezová problematika a na Slovensku je k dispozícii široký výber sektorových stratégií a akčných plánov, ktoré čiastočne sucho riešia. No nie je žiadny odkaz na tieto sektorové politiky i aký má ich implementácia dopad na sucho i zásoby vodných zdrojov sa Slovensku.

Z úvodnej časti vyplýva, že v priemere 17% územia Európy a minimálne 11% európskej populácie je postihnutých nedostatkom vody. Tiež sa konštatuje, že náklady na škody spôsobené suchom sa za posledných 30 rokov v Európe odhadujú na 100 miliárd eur, no nič sa nehovorí, ako je Slovensko postihnuté suchom. Celé znenie petície nájdete a zároveň ju môžete podpísať: TU

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné položky sú označené *